• Léčba závislosti na alkoholu, závislosti na internetu a PC hrách a závislosti na nakupování.
  • Pomoc při zvládání životní krize
  • Léčba nadměrných obav a úzkostí
  • Léčba agorafobie, sociální fobie a dalších specifických fobií
  • Nácvik zvládání stresu – relaxační techniky
  • Léčba panické poruchy
  • Řešení vztahu, problémů a poruch soužití partnerských dvojic
  • Léčba depresivních stavů
  • Rodinné problémy týkající se rodičů a dětí
  • Řešení rozvodových a porozvodových situací